KESKEISIÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA

Konsernin keskeisiä tietoja ja tunnuslukuja

TVO-KONSERNI (IFRS) (MEUR)

2015

2014

2013

2012

2011

Liikevaihto

276

327

366

352

352

Tilikauden voitto/tappio

5

-1

31

-2

6

Tutkimustoiminnan menot

17

18

21

24

25

Investoinnit

345

339

335

337

316

Oma pääoma

1 612

1 575

1 462

1 310

1 083

Oman pääoman ehtoiset osakaslainat
(sisältyvät edelliseen) 2) 4)

479

439

339

229

0

Pitkä- ja lyhytaikaiset korolliset velat
(ilman lainaa VYR:ltä) 1)

3 654

3 428

3 221

3 166

2 847

Osakaslainat 2) 4)

0

0

0

0

179

Laina VYR:ltä

1 009

983

932

882

843

Ydinjätehuoltoon liittyvä varaus

971

930

898

858

832

Taseen loppusumma

7 464

7 054

6 700

6 397

5 939

Omavaraisuusaste (%) 3)

29,4

30,6

30,0

28,1

29,6

Henkilöstö keskimäärin

794

863

894

884

853


1)
 Valtion ydinjätehuoltorahasto (VYR)
2) Huonompi etuoikeus kuin muilla lainoilla

3) Omavaraisuusaste-% = 100 x
oma pääoma + osakaslainat                                        
taseen loppusumma - ydinjätehuoltoon liittyvä
varaus - laina Valtion ydinjätehuoltorahastolta

4) Osakaslainojen ehtoja on muutettu tilikaudella 2012 siten, että ne luetaan IFRS-standardien
   mukaiseen omaan pääomaan.

KONSERNIN OIKAISTU TULOS (MEUR)

2015

2014

2013

2012

2011

Tilikauden voitto/tappio (IFRS)

5

-1

31

   -2

6

Ydinjätehuoltovastuun vaikutus 1) (voitto -/tappio +)

3

6

-29

4

3

Rahoitusinstrumenttien vaikutus 2) (voitto -/tappio +)

0

0

-1

    -1

-1

Muut IFRS-oikaisut

-1

0

0

0

0

Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja

7

5

1

   1

8

Oikaistu tilikauden voitto/tappio

7

5

1

   1

8


1)
Sisältää IFRS-säännösten mukaisen ydinjätehuoltovastuun tulosvaikutukset.
2) Sisältää ne tulevaisuuden kassavirtoja suojaavat rahoitusinstrumentit, joihin ei voida soveltaa
   IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa.

 

2015

2014

2013

2012

2011

TVO:n osuus Valtion ydinjätehuolto-
rahastosta (VYR) (MEUR)

1 357,8

1 324,2

1 253,3

1 198,9

1 145,1

TVO:n rahastotavoite Valtion ydinjätehuolto-
rahastossa (MEUR)

1 369,4

1 345,4

1 310,4

1 242,3

1 179,1

TVO:n Valtion ydinjätehuoltorahasto-osuuden
tasearvo (pitkäaikaiset varat) (MEUR)

971,2

930,3

897,9

857,6

831,8


Lain mukainen rahastotavoite Valtion ydinjätehultorahastossa ja osuus rahastosta ovat erisuuruiset kunkin vuoden lopussa sen vuoksi, että vuotuinen lainmukainen rahastotavoite täydennetään maksamalla ydinjätehuoltomaksu vasta seuraavan tilikauden ensimmäisen neljänneksen aikana.


Teollisuuden Voima Oyj:n keskeisiä tietoja ja tunnuslukuja

Emoyhtiön tilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolakia (FAS) noudattaen.

TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ (FAS) (MEUR)20152014201320122011
Liikevaihto273325363347347
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja75118
Polttoainekulut5966736267
Ydinjätehuoltokulut3851897768
Pääomakulut
(poistot sekä rahoitustuototja -kulut)
11159616568
Investoinnit344339303337314
Oma pääoma
858858858858858
Tilinpäätössiirtojen kertymä
180173167166165
Pitkä- ja lyhytaikaiset korolliset velat
(ilman lainaa VYR:ltä ja osakaslainoja) 1) 2)
3 5093 2883 0882 9682 743
Osakaslainat 2)479439339229179
Laina VYR:ltä1 009
983932882843
Taseen loppusumma
6 2525 8795 5725 2834 944
Omavaraisuusaste (%) 3)28,930,029,428,529,3
Henkilöstö keskimäärin791858890879847


1)
Valtion ydinjätehuoltorahasto (VYR)
2) Huonompi etuoikeus kuin muilla lainoilla

3) Omavaraisuusaste-% = 100 x
oma pääoma + tilinpäätössiirtojen kertymä + osakaslainat
taseen loppusumma - laina Valtion ydinjätehuoltorahastolta

SÄHKÖN TOIMITUS OSAKKAILLE (GWh)

2015

2014

2013

2012

2011

Olkiluoto 1

7 387

7 254

7 458

  6 935

7 253

Olkiluoto 2

6 851

7 486

7 148

7 441

6 876

Olkiluoto yhteensä 1)

14 238

14 740

14 606

14 376

14 129

Meri-Pori

167

400

725

  477

815

Yhteensä

14 405

15 140

15 331

14 853

14 944

 
1) Sisältää tuulivoimasähköä 1,4 (0,7 vuonna 2014) GWh ja kaasuturbiinisähköä 0,3 (0,3) GWh.

KÄYTTÖKERTOIMET (%)

2015

2014

2013

2012

2011

Olkiluoto 1

96,2

94,5

97,1

90,4

94,8

Olkiluoto 2

89,2

97,4

93,1

96,9

90,9

Käyttökerroin yhteensä

92,7

96,0

95,1

93,7

92,8


TVO:N SÄHKÖNTOIMITUKSEN OSUUS SUOMEN
SÄHKÖN KÄYTÖSTÄ (%)

17,5

18,2

18,2

17,4

17,7