JOHTORYHMÄ

 
TVO:n johtoryhmä toimii toimitusjohtajan apuna yhtiön toiminnan johtamisessa ja sen kokouksista laaditut pöytäkirjat muodostavat toimitusjohtajan päätösluettelon.

Tanhua_Jarmo_2017.png Jarmo Tanhua, s. 1965
Toimitusjohtaja, puheenjohtaja

Diplomi-insinööri

Yrityksen palveluksessa vuodesta 1990
Toimitusjohtaja 2008 - 
Tekninen johtaja, 2004 - 2008
Sähkö- ja automaatiokunnossapidon päällikkö 2000 - 2004
Suunnittelu- ja projekti-insinööri sähkötekniikan ja tietohallinnon toimistoissa 1991 - 1999
Siilos_Risto_2017.png Risto Siilos, s. 1962
Tukipalveluiden johtaja
Toimitusjohtajan sijainen

Varatuomari 

Yrityksen palveluksessa vuodesta 1997
Tukipalveluiden johtaja 2015 -
Johtaja, Konsernipalvelut 2009 - 2015
Lakiasiain johtaja 2004 - 2009
Päälakimies 2001 - 2004 
Lakimies 1997 - 2001
Kosonen_Mikko_2017.png Mikko Kosonen, s. 1959 
Sähköntuotannon johtaja
Laitoskokouksen puheenjohtaja sekä TVO Nuclear Servicen hallituksen puheenjohtaja. 

Diplomi-insinööri

Yrityksen palveluksessa vuodesta 1984
Sähköntuotannon johtaja 2015 -
Tuotantojohtaja 2008 - 2015
Käynnissäpitotoimiston päällikkö 2002 - 2008
Käyttöturvallisuusjaoksen päällikkö 1994 - 2002
Silvennoinen_Jouni_2017_1.png Jouni Silvennoinen s. 1961
OL3-projektin johtaja 

Diplomi-insinööri

Yrityksen palveluksessa vuodesta 2003 
OL3-projektin projektijohtaja 2008 - 
OL3-projektin laitostekniikkayksikön päällikkö 2006 - 2008 
OL3-projektin riskienhallintapäällikkö 2003 - 2006
Mustonen_Marjo_2017.png
Marjo Mustonen
, s.1968
Turvallisuusjohtaja
Turvallisuusryhmän puheenjohtaja
OL3-projektin rakentamisesta vastaava johtaja

Diplomi-insinööri
eMBA

Yrityksen palveluksessa vuodesta 1993
Turvallisuusjohtaja 2015 -

Johtaja, Ydinturvallisuus 2014 - 2015
Toimistopäällikkö, OL3 Ydinturvallisuus 2008-2014
Toimistopäällikkö, Käyttöturvallisuus 2008-2014
Jaospäällikkö,OL3 Käyttövalmius ja turvallisuus 2005-2008
OL3 Ydinturvallisuuskoordinaattori 2003-2005
Reaktoriturvallisuusinsinööri1994 - 2003
Jakonen_Sami_2017.png Sami Jakonen, s.1962 
Teknisten palveluiden johtaja

Diplomi-insinööri 

Yrityksen palveluksessa vuodesta 1988
Teknisten palveluiden johtaja 2015 -
Johtaja, Tekniikka 2011 - 2015
Yksikköpäällikkö, Laitostekniikka, Projektiosasto 2008 - 2011
Toimistopäällikkö, Sähkötekniikka, Projektiosasto ja Voimalaitostekniikan osasto 2007 - 2008 
Toimistopäällikkö, Sähkötekniikka, Projektiosasto 2004 - 2007 
Toimistopäällikkö, Sähkötekniikka 1997 - 2004 
Suunnittelu- ja tutkimusinsinööri 1989 - 1997, Luotettavuusinsinööri 1988
Ussa_Anja_2017.png Anja Ussa, s. 1964 
Talousjohtaja

Kauppatieteiden maisteri 

Yrityksen palveluksessa vuodesta 2004 
Talousjohtaja 2012 -
Controller 2005 - 2012 
Kustannuslaskija 2004 - 2005
Piekkari_Lauri_2017.png Lauri Piekkari, s. 1963 
Rahoitusjohtaja

Kauppatieteiden maisteri

Yhtiön palveluksessa vuodesta 2002
Rahoitusjohtaja 2012
Rahoitustoimiston päällikkö ja OL3 projektin rahoitusjohtaja 2002 - 2012
Lehtiranta_Anna_2017.png
Anna Lehtiranta
, s. 1961
Johtaja, Viestintä ja yhteiskuntasuhteet

Yrityksen palveluksessa vuodesta 2009

TVO:n Yhteiskuntaosaston vastuulla ovat konserniviestintä, yhteiskuntasuhteet, yhteiskuntavastuu sekä vierailut ja tapahtumat.

Ennen TVO:lle tuloaan Lehtiranta työskenteli Nokiassa, viimeksi Nokia Siemens Networksin North East Regioonan yhtymäviestinnän johtajana.
Sjoblom_Reijo_2017.pngReijo Sjöblom
Kategoriavastaava, Mekaniikka,
henkilöstöedustaja
Virta_Jyri_2017.pngJyri Virta
Koneasentaja,
henkilöstöedustaja, 1. varaedustaja
Jokiranta_Jarmo_2017.pngJarmo Jokiranta
Kunnossapitoteknikko,
henkilöstöedustaja, 2. varaedustaja